Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Sprzedaż maszyn i urządzeń gospodarczych i medycznych.

Data ogłoszenia: 18.05.2018

Termin składania ofert: 28.05.2018

Aktualny status: unieważnione

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Sprzedaż maszyn i urządzeń projekt umowy 2018
oferta
Wykaz maszyn i urządzeń załącznik do ogłoszenia V
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
15.06.2018. Unieważnienie przetargu
Powrót do listy

Polityka prywatności