Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dzierżawa powierzchni.

Data ogłoszenia: 16.04.2018

Termin składania ofert: 23.04.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 23.04.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Projekt UMOWU NAJMU -Punkt Obsługi Finansowej
Załącznik do umowy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
26.04.2018. Dzierżawa powierzchni wybór oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności