Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Sprzedaż maszyn i urządzeń gospodarczych i medycznych

Data ogłoszenia: 29.03.2018

Termin składania ofert: 10.04.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 16.04.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
oferta
wykaz urzadzen 1
wykaz urzadzen cz.2
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
18.04.2018. Wybór ofert sprzedaż maszyn i urządzeń
Powrót do listy

Polityka prywatności