Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dzierżawa placu z przeznaczeniem na plac manewrowy do nauki jazdy.

(AG.2014.2.)

Data ogłoszenia: 09.03.2018

Termin składania ofert: 14.03.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 14.03.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Nauka Jazdy projekt umowy
oferta dzierżawa
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
15.03.2018. Nauka Jazdy wybór oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności