Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Sprzedaż maszyn i urządzeń gospodarczych i medycznych.

Data ogłoszenia: 23.02.2018

Termin składania ofert: 02.03.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 12.03.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
oferta
Sprzedaż maszyn i urządzeń projekt umowy
Wykaz maszyn i urządzeń załącznik do ogłoszenia
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
15.03.2018. Sprzedazmaszyn i urządzeń wybór oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności