Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Sprzedaż maszyn i urządzeń gospodarczych i medycznych.

Data ogłoszenia: 15.01.2018

Termin składania ofert: 26.01.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 31.01.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
oferta
Sprzedaż maszyn i urządzeń projekt umowy 2017
Wykaz maszyn i urządzeń załącznik do ogłoszenia
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
31.01.2018. informacje o wyborze oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności