Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Sprzedaż kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki

Data ogłoszenia: 08.07.2020

Termin składania ofert: 13.07.2020

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 14.07.2020

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
oferta
Sprzedaż kostki brukowej - wzór umowy
Wykaz materiałów na sprzedaż
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
15.07.2020. wybór oferty (2)
17.07.2020. wybór oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności