Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Świadczenie usług polegających na odbiorze odpadów opakowaniowych

( AG.6112.9. 2019)

Data ogłoszenia: 15.07.2019

Termin składania ofert: 23.07.2019

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 24.07.2019

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Odbiór odpadów wzór umowy
Odbiór odpadów oferta cenowa
Odbiór odpadów oferta wykonawcy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
01.08.2019. Wybór oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności