Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dzierżawa pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej handlowej o profilu medycznym

Data ogłoszenia: 19.12.2018

Termin składania ofert: 28.12.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 02.01.2019

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Umowa na dzierżawę powierzchni działalność handlowa
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
10.01.2019. wybór oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności