Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt – zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania dla podmiotów leczniczych współpracujących z bankami mleka kobiecego

Nazwa programu:

„PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ SŁUŻĄCY WYKONANIU PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM” NA LATA 2022-2026”

Nazwa zadania:

„Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt - zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania dla podmiotów leczniczych współpracujących z bankami mleka kobiecego”

Beneficjent:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość.

Wartość dofinansowania: 77 571,00 zł

Całkowitą wartość zadania: 77 571,00 zł

Data podpisania umowy: Sierpień 2023 r.

W ramach realizacji zadania zakupiono 12 sztuk laktatorów elektrycznych, lodówkę do przechowywania odciągniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniających całodzienną kontrolę temperatury oraz przenośną lodówkę. Celem zadania jest stymulacja i utrzymania laktacji u matek dzieci przedwcześnie urodzonych. Ponadto jego dostępność w Szpitalu zwiększy prawdopodobieństwo karmienia piersią dzieci po okresie hospitalizacji, w czasie której były żywione mlekiem z banku mleka kobiecego. Powyższy sprzęt został przekazany do użytkowania w Oddziale Neonatologii.

Powrót do listy

Polityka prywatności