Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego

Tytuł projektu:

„Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego”

Beneficjent:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość.

Wartość dofinansowania: 359 899,20 zł

Całkowitą wartość zadania: 359 999,20 zł

 

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa - program "Narodowa Strategia Onkologiczna"

 

Cel inwestycji:

     W ramach realizacji zadania zakupiono 10 sztuk cystoskopów giętkich, które stosowane będą przy realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki schorzeń pęcherza moczowego, zwłaszcza raka pęcherza moczowego. Ponadto służyć będą systematycznej kontroli po leczeniu tego nowotworu zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Cystoskopy giętkie użytkowane są w Oddziale Urologicznym i Poradni Urologicznej Szpitala.

 

Powrót do listy

Polityka prywatności