Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Zwiększenie potencjału laboratoriów szpitalnych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego w kierunku efektywniejszej diagnostyki wykrywania SARS-CoV-2” –„Zwiększenie możliwości diagnostycznych w SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w zakresie CO

Tytuł projektu:

„Zwiększenie potencjału laboratoriów szpitalnych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego w kierunku efektywniejszej diagnostyki wykrywania SARS-CoV-2” –„Zwiększenie możliwości diagnostycznych w SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w zakresie COVID-19”

Beneficjent:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość.

 

Cel inwestycji:

     Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu jest jednostką medyczną, która wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów i w związku z wzrastającą zachorowalnością  wywołaną wirusem SARS-CoV-2 stara się rozwijać diagnostykę laboratoryjną. Istotą przedsięwzięcia jest wprowadzenie nowoczesnych metod badań, skrócenie czasu oczekiwania na wynik oraz zwiększenie wiarygodności uzyskanych wyników badań na COVID-19. Planowany do zakupu system badawczy RT-PCR w wersji zamkniętej pozwala na skrócenie czasu badania do 60 minut, co umożliwia szybkie podjęcie decyzji klinicznych oraz skrócenie czasu ewentualnej izolacji lub hospitalizacji pacjenta.

Dodatkową zaletą systemu jest brak kosztów adaptacji pracowni w celudostosowaniajejdo poziomubezpieczeństwa BSL3,któryjestwymaganydo metod badawczych RT-PCR w wersji otwartej, czyli wymagającej izolacji materiału genetycznego.

Wszystkie wskazane zalety systemu przyczynią się do zwiększenia liczby pacjentówprzebadanych pod kątem COVID-19 oraz zmniejszenia czasu oczekiwania na wynik badania, a co za tym idzie wpłynąna większą efektywność działania w walce z epidemią COVID-19.

Powrót do listy

Polityka prywatności