Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Modernizacja Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym i wczesną rehabilitacją poudarową wraz z ambulatoryjną opieką specjalistyczną w celu wykonywania innowacyjnych procedur medycznych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im.

Opis zadania pod nazwą

„Modernizacja Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym i wczesną rehabilitacją poudarową wraz z ambulatoryjną opieką specjalistyczną w celu wykonywania innowacyjnych procedur medycznych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.”

Zakres pracobejmuje przebudowę oraz poszerzenie działającego Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym i utworzenie wzorcowego oddziału, poprzez wdrożenie kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentami neurologiczno-neurochirurgicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania wysokospecjalistycznych i innowacyjnych procedur wewnątrznaczyniowych, tj. najnowszych metod leczenia fazy ostrej udaru niedokrwiennego (tromboliza, trombektomia), leczenia endowaskularnego zmian patologicznych CUN (malformacje naczyniowe), a także wczesna rehabilitacja poudarowa i prowadzenie programów terapeutycznych.

Realizacja projektu umożliwi rozwinięcie najnowocześniejszej metody leczeniawewnątrznaczyniowego tj. trombektomii, która jest wykonywana zaledwie w kilkunastu ośrodkach medycznych w kraju.

W nowym kompleksie opieki nad pacjentem udarowym zwiększona zostanie liczba łóżek dla pacjentówdo 60, a powierzchnia oddziału z 693 m2 do ok. 1301, 98 m2. Przyczym, stan ogólny łóżek w szpitalu nie zmieni się, a zwiększenie ilości wynika wyłącznie z działań restrukturyzacyjnych polegających na dostosowaniu dotychczasowego stanu łóżek do potrzeb zdrowotnych pacjentów. Działanie takie jest możliwe dzięki stałemu monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej w regionie przez Dyrekcję Szpitala. Kompleks będzie mógł być poszerzony o powierzchnię, którą wcześniej zajmował Oddział Urologiczny.

Zakres prac w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej obejmie modernizacji pomieszczeń Poradni neurologicznej i leczenia padaczki, Poradni neurochirurgii, Pracownia EEG, Pracownia EMG raz pomieszczeń socjalnych na II piętrze Bloku B.

W zakresie prac związanych z dostosowaniem klatki schodowej do wymagań wskazanychw ekspertyzie technicznej stanu bezpieczeństwa pożarowegozaplanowano do realizacji: roboty konstrukcyjno– budowlanei wykończeniowe, wykonanie Rewizji 01 dostosowującą klatkę do systemu napowietrzania,  wykonanie instalacji SAP (sygnalizacji pożarowej) oraz wykonanie instalacji nadciśnienia.

Wartość zadania: 7 800 000 zł

W tym :     Budżet Państwa – 5 760 000 zł

Budżet Województwa Lubelskiego – 1 960 000 zł

Powrót do listy

Polityka prywatności