Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)

28 czerwca 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim, Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno -Technicznych Andrzej  Szewczuk  podpisał  umowę partnerską o wprowadzeniu trybu obsługi pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Dzięki tej umowie  Szpitalny Oddział Ratunkowy w Zamościu, jak  również  pozostałe  231 Szpitalne Oddziały Ratunkowe w całym kraju, zostaną objęte koordynowanym przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe projektem „Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)” wspierającym proces segregacji medycznej, który ma wprowadzić jednolite standardy w SOR-ach w całej Polsce.

Projekt jest współfinansowany z programu Infrastruktura i Środowisko,a jego szacunkowa  wartość w skali kraju wynosi ok.40 mln zł.Celem projektu jest usprawnienie pracy SOR-ów w celu zwiększenia efektywności świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. System ma na   celu  zapewnienie łatwego dostępu do informacji o przewidywanym czasie oczekiwania w SOR-ach, a także generowanie danych umożliwiających ewaluację czasu udzielania świadczeń.

Po rozstrzygnięciu przetargu prowadzonego przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe,Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w  Zamościu  otrzymał sprzęt i oprogramowanie  niezbędne do  korzystania  z systemu, m.in. urządzenia systemów kolejkowych i oprogramowanie pozwalające na przeprowadzanie segregacji medycznej. Wzorem europejskiego systemu, trafiający na SOR pacjent będzie pobierał numerek do rejestracji. Następnie pacjentowi nadawana będzie opaska w kolorze definiującym, ile pacjent może czekać w kolejce. Opaskę czerwoną otrzyma pacjent, który niezwłocznie powinien trafić do dalszej diagnostyki, i dalej stosownie do stanu pacjenta pomarańczowy, żółty, zielony i  niebieski.

Wg harmonogramu projektu system, którego głównym zadaniem jest skrócenie i uporządkowanie kolejek, w Zamojskim Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zacznie funkcjonować od IV kwartału 2020 roku.

                                                       

Powrót do listy

Polityka prywatności