Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Termomodernizacja w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu obiektów technicznych, medycznych

Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji, poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej - Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, zostanie zredukowana emisja zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę starych systemów grzewczych o niskiej sprawności energetycznej jak również montaż instalacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (instalacja fotowoltaiczna). Zakres prac obejmuje: wymianę instalacji c.o., docieplenie stropu poddasza, modernizację instalacji c.w.u., docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie, wymianę stolarki okiennej, docieplenie podłogi w piwnicy, montaż instalacji fotowoltaicznej; wymianę istniejącego oświetlenia. Dzięki realizacji projektu zmniejszy się emisja gazów z procesu spalania do atmosfery w tym CO2, obniżone zostaną koszty za energię elektryczną skutkuje zwiększeniem efektywności energetycznej budynku o 62,91%. Grupę docelową projektu, która odniesie bezpośrednie korzyści z realizacji projektu na poziomie jego realizacji stanowią pracownicy oraz osoby korzystające z usług świadczonych przez Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II, jak również pacjenci i odwiedzający szpital, którzy odczują realną poprawę stanu jakości powietrza. Wpłynie to zdecydowanie na podniesienie jakości życia mieszkańców a dzięki zmniejszeniu zanieczyszczeń dostarczanych do powietrza poprawi się ich kondycja zdrowotna.

Termomodernizacja obejmie:

  • budynek Agregatorni

  • budynek Chłodnictwa

  • budynek Warsztatów

  • budynek Kuchni

  • budynek Patomorfologii

Okres realizacji projektu: od 2018-10-05 do 2021-12-30

Wartość ogółem :4 485 778,98 zł

Wydatki kwalifikowalne : 3 612 801,61 zł

Dofinansowanie: 3 070 881,35 zł.

Powrót do listy

Polityka prywatności