Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Modernizacja systemu odpylania

Modernizacja systemu odpylania i odprowadzania spalin z kotła typu Erm 3,4-1,3 (2,95MW) zasilanego miałem węglowym w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.
Wartość przedsięwzięcia: 245 825,28 zł Wartość dofinansowania przedsięwzięcia z WFOŚiGW: 100 000,00 zł

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

Powrót do listy

Polityka prywatności