Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Badanie satysfakcji pacjentów

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki
w naszym Szpitalu. Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia
i rozwój naszej jednostki.

Dziękujemy!
Ankieta jest dostępna po otwarciu poniższego linku:
http://www.szpital.zam.pl/ankieta

Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Polityka prywatności