Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Zasady odbywania stażu kierunkowego i praktyk studenckich

Zarządzenie  17/2018 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu z dnia 19 lutego 2018r w sprawie:  wprowadzenia zasad odbywania stażu kierunkowego i praktyk studenckich  :

§ 1.    Wprowadzam do stosowania zasady  dotyczące odbywania stażu kierunkowego i praktyk studenckich w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu przez osoby nie będące pracownikami szpitala.     

§ 2.     Zasady o którym mowa w § 1    opublikowane są    na stronie intranetowej  Szpitala http:// szpital.info   w linku ,, Zarządzenia wewnętrzne   ”    oraz  na stronie  www.szpital.zam.pl   w zakładce „ Dydaktyka „

§ 3.    Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 20.02. 2018r.

Zasady odbywania stażu kierunkowego i praktyk studencjich - pobierz

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
(-) lek.med. Andrzej Mielcarek

Powrót do listy

Polityka prywatności