Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Laboratorium Analityczne

Laboratorium Analityczne

Kierownikiem Laboratorium jest dr n. farm. Barbara Mika. Laboratorium przygotowane jest do świadczenia usług zarówno z zakresu podstawowych badań analitycznych jak i wysoko specjalistycznej diagnostyki laboratoryjnej. Dzięki wyposażeniu w nowoczesny sprzęt diagnostyczny w Laboratorium wykonuje się analizy w zakresie:

 • Analityki ogólnej – badanie moczu, kału, płynu mózgowo – rdzeniowego,
 • Hematologii – badanie morfologiczne krwi, szpiku, oporność osmotyczna erytrocytów,
 • Koagulologii – diagnostyka hemostazy, badania czynników krzepnięcia, białka S, białka C
 • Immunodiagnostyki – oznaczanie hormonów tarczycy, przysadki mózgowej, markerów nowotworowych, białek specyficznych,
 • Wirusologii – oznaczanie markerów wirusowego zapalenia wątroby, różyczki, cytomegalii, HIV, toxoplazmy, boreliozy
 • Biochemii – diagnostyka chorób wątroby, trzustki, nerek, gospodarki wodno – elektrolitowej,
 • Bakteriologii – wszystkie posiewy z szybką identyfikacją i MIC,
 • Serologii – ASO, odczyn Walera – Rossego, CRP, czynnik reumatoidalny.
 • Badania molekularne (Clostridium diff., Chlamydia trach., Mycobacterium tub., wirusy grypy, HPV, HCV RNA)

 Zapewniamy najwyższą jakość badań laboratoryjnych, niską ich cenę, fachowe porady i konsultacje prowadzone przez Diagnostów Laboratoryjnych - specjalistów diagnostyki laboratoryjnej, analityki klinicznej i mikrobiologii.

 

Zapraszamy na badania przeciwciał IgM  Sars Cov-2 metodą jakościową, koszt 70,00 zł oraz przeciwciał   IgG Sars-Cov-2 metodą ilościową ( poszczepienne i u ozdrowieńców), koszt 70,00 zł. Wyniki badań są dostępne w następnym dniu roboczym.

 

Godziny przyjęć w Laboratorium Analitycznym

poniedziałek – piątek godz. 7:15 – 18:00,
z wyjątkiem noworodków, dzieci do lat 12 oraz osób z trudnym dostępem do żył, których zapraszamy w godzinach 7:15- 14:00.

w soboty w godzinach 8:00 – 13:00
zapraszamy wyłącznie na badania odpłatne

( bez skierowania i ze skierowaniem z gabinetów prywatnych)
 


Informacja (w dni robocze w godzinach 11:00 - 14:00)     600 486 151

Email: laboratorium@szpital.zam.pl

Przed pobraniem materiału do badań:

Pacjent ( rodzic lub opiekun prawny)  jest zobowiązany :

 • okazać dowód tożsamości z numerem PESEL
 • potwierdzić własnoręcznym, czytelnym podpisem zgodę na pobranie materiału biologicznego i wykonanie badań
 • tożsamość dzieci do 6 roku życia może potwierdzić rodzic lub opiekun składając ustne lub pisemne oświadczenie

Odbiór wyników badań

1. W automatach do wydawania wyników badań znajdujących się w poczekalni Laboratorium Analitycznego, na podstawie dokumentu " Odbiór wyników badań " z unikalnym numerem zlecenia otrzymanego po zarejestrowaniu na badania laboratoryjne.

2. W Rejestracji Laboratorium Analitycznego po okazaniu dokumentu " Odbiór wyników badań".

3. Drogą elektroniczną  (przez internet)  po założeniu w Przychodni Szpitala Wojewódzkiego lub w Rejestracji Laboratorium Analitycznego osobistego konta w systemie MPI (Medyczny Portal Informacyjny). Do założenia konta konieczne jest podanie własnego adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania.

Pacjenci uprzywilejowani do przyjmowania poza kolejnością :

 1. Kobiety w ciąży
 2. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi.
 3. Zasłużeni Dawcy Przeszczepu.
 4. Inwalidzi wojenni i wojskowi.
 5. Kombatanci i osoby represjonowane.
 6. Osoby cywilne – ofiary działań wojennych.
 7. Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane  z powodów politycznych.
 8. Osoby deportowane do pracy przymusowej.
 9. Uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
 10. Osoby do 18 r.ż., u których stwierdzono nieodwracalne albo nieuleczalne choroby zagrażające życiu.
 11. Osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu     niepełnosprawności.

  Podstawy prawne : Dz. U. 2008 nr 164, poz.1027 z późn. zm.

  Dz.U. 2004 nr 210, poz.2135

  Dz.U. 1974 nr 21, poz. 117

  Dz.U. 1991 nr 17, poz.75

  Dz.U. 2016, poz. 1860

  Dz.U. 2018, poz. 932, 1510 ze zm.

 12. Pacjenci do chemioterapii i tomografii komputerowej.
 13. Pacjenci ze skierowaniem na doustny test tolerancji glukozy   ( krzywą cukrową ).


INSTRUKCJE DLA PACJENTA-PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ ANALITYCZNYCH

        PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ  WYKONYWANYCH Z KRWI

 1.  Pora dnia:
  - rano w godzinach 7:00 – 10:00 , po nocnym odpoczynku
  - warunek jest bezwzględny dla parametrów, które cechuje dobowy rytm wydzielania : żelazo, fosfor, elektrolity, kortyzol, aldosteron, ACTH, prolaktyna, FSH, LH, TSH, hormon wzrostu, PTH, testosteron, DHEA, erytropoetyna, 17-OH progesteron
  - na pozostałe parametry dopuszcza się pobieranie krwi w innych godzinach
 2. Posiłek:
  - na czczo, czyli po 12- godzinnej przerwie w spożywaniu posiłków, optymalnie po ostatnim lekkim posiłku  spożytym przed godz. 18:00 poprzedniego dnia.
  W dniu poprzedzającym badanie należy należy stosować typową dla siebie dietę,unikać obfitych, tłustych posiłków , alkoholu i innych używek
  - przed badaniem dopuszcza się wypicie niewielkiej ilości wody
  - niemowlętom i małym dzieciom można podać lekki posiłek z wyjątkiem badania   glukozy
  - wiele badań może być wykonywana w innym czasie , 2-3 godziny po lekkim posiłku, z wyjątkiem : glukozy, doustnego testu tolerancji glukozy, lipidogramu, doustnego testu tolerancji glukozy ( krzywej cukrowej ), insuliny, kwasu foliowego, fosforu, żelaza, peptydu C, do których bezwzględnie wymagany jest stan czczo .
 3. Inne czynniki
  - unikać wysiłku fizycznego – przed pobraniem krwi należy odpocząć przez   ok. 15 minut
  - wskazane jest powstrzymanie się od intensywnego wysiłku fizycznego
    przez 48 godzin przed pobraniem krwi
  - unikać stresu
  - nie palić
  - jeżeli nie ma innych zaleceń lekarskich – leki przyjąć po zabiegu pobrania krwi (informacje o wpływie stosowanego leczenia powinien przekazać pacjentowi  lekarz)
  - do badania stężenia leków należy przygotować się zgodnie z zaleceniem lekarza , standardowo przed podaniem leku lub w szczycie jego wchłaniania.
 4. Przygotowanie do doustnego testu tolerancji glukozy ( krzywej cukrowej )
  - ze skierowaniem od lekarza, na którym zapisano dawkę glukozy do obciążenia  i ilość oznaczeń
  - bezwzględnie stan na czczo w godzinach porannych należy zgłosić się do Laboratorium rano, do godziny 9:00, po nocnym odpoczynku
 5. - badanie trwa 1-2 godziny i wymaga spędzenia tego czasu w Poczekalni  
   Laboratorium, nie wolno w tym czasie spożywać posiłków, palić, pić
   płynów,   spacerować
  - po pobraniu krwi w stanie na czczo ,  pacjent wypija roztwór glukozy ( 50g lub 75 g w 200 ml wody) i po 1 i/lub 2 godzinach zgłasza się na kolejne   pobrania krwi.
 6. Przygotowanie do badania wydzielania prolaktyny po metoclopramidzie
  - w godzinach porannych pacjent zgłasza się ze skierowaniem od lekarza  i   wykupionym w aptece lekiem (metoclopramid MTC)
  -  po pierwszym pobraniu krwi,  pacjent przyjmuje zaleconą przez lekarza dawkę leku i po 1 i/lub 2 godzinach zgłasza się na kolejne pobrania krwi
  w czasie trwania testu nie należy podejmować aktywności fizycznej
  - kolejne badania prolaktyny należy wykonywać o tej samej porze dnia.


    PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ  MOCZU

1. Przygotowanie moczu do analizy ogólnej , posiewu
 - przynajmniej na 24 godziny przed badaniem powstrzymać się od stosunków 
   płciowych
- umyć okolice intymne wodą, nie stosować mydła ani  środków odkażających
- pobrać pierwszą poranną porcję moczu ze środkowego  strumienia
- unikać kontaktu moczu z okolicami płciowymi i dłońmi
- należy używać jednorazowych pojemników na mocz zakupionych
  w aptece, do badania na posiew  bezwzględnie sterylnych
- u noworodków i dzieci stosuje się woreczki z taśmą klejącą przyklejane do okolic
   intymnych ( po ich uprzednim  umyciu) , które po zaklejeniu należy umieścić w 
  pojemniku na mocz
- badania nie wykonuje się u kobiet w czasie menstruacji
-  jak najszybciej , nie później niż po 2 godzinach dostarczyć mocz do  
   Laboratorium
- pojemniki na mocz należy opisać danymi pacjenta ( imię, nazwisko, PESEL lub
   data urodzenia ) na brzegach pojemnika ( nie na nakrętce)
2.  Przygotowanie dobowej zbiórki moczu (DZM)
 - przygotować czysty, suchy i szczelnie zamykany pojemnik 2-3 l
- zbiórkę rozpocząć rano, po nocnym odpoczynku
- pierwszą poranną porcję moczu oddać do toalety i zanotować czas rozpoczęcia
   zbiórki
- drugą i wszystkie kolejne porcje moczu należy w całości zbierać do
   przygotowanego  pojemnika
-  pojemnik należy przechowywać szczelnie zamknięty w chłodnym i ciemnym
    miejscu
-  przed każdym oddaniem  moczu należy dokłądnie umyć okolice intymne
-  po 24 godzinach – rano następnego dnia należy oddać pierwszą poranną porcję moczu do pojemnika na  mocz i zakończyć zbiórkę
- zebrany mocz dokładnie wymieszać i zmierzyć objętość, odlać 30-50 ml moczu
do standardowego pojemnika na mocz , który należy opisać danymi pacjenta
  ( imię, nazwisko, nr PESEL lub data urodzenia ) oraz wpisać całkowitą objętość
 zebranego moczu
- mocz dostarczyć do Laboratorium w możliwie najkrótszym czasie, nie później
 niż  po 2 godzinach.

         Zalecenia specjalne :
oznaczenie kwasu wanilinomigdałowego (VMA) wymaga eliminacji  z diety 3 dni przed zbiórką moczu bananów, wanilii, czekolady, kawy, herbaty, odstawienia leków zawierających nitrofurantoinę ( p. reumatycznych), salicylany (polopiryna, aspiryna), oznaczenie porfobilinogenu i kwasu delta – aminolewulinowego należy bezwzględne zabezpieczyć mocz przed dostępem światła zbiórki moczu nie należy prowadzić 2-3 dni przed i po menstruacji oraz w czasie owulacji


       PRZYGOTOWANIE PRÓBKI KAŁU


na badanie obecności jaj pasożytów jelitowych, kalprotektyny, Clostridium diff., nosicielstwa SS, na posiewy
-  zakupić w aptece specjalny pojemnik na kał z łopatką (na posiewy – sterylny)
- za pomocą dołączonej do pojemnika łopatki pobrać z kilku miejsc stolca ok. ¼
       pojemności pojemnika
- kał nie może kontaktować się z moczem, wodą lub detergentem
- na badanie obecności jaj pasożytów jelitowych należy pobrać 3 próbki kału w
       odstępach 2-3 dniowych
- w przypadku zauważenia fragmentów pasożytów należy umieścić je w osobnym
       pojemniku z niewielką ilością wody
- na badanie w kierunku nosicielstwa SS należy pobrać 3 próbki przez kolejne 3
dni do  sterylnego pojemnika
- pojemnik  opisać danymi pacjenta ( imię, nazwisko, nr PESEL lub data urodzenia ) oraz     datą pobrania kału i umieścić w foliowym woreczu
- próbkę dostarczyć do Laboratorium w ciągu 2-3 godzin
- dopuszcza się przechowywanie próbki w lodówce do 24 godzin

      PRZYGOTOWANIE DO WYMAZU Z NOSA, GARDŁA, Z JAMY USTNEJ :


- wymazy należy pobierać na początku zakażenia, bez stosowania antybiotyków
lub co najmniej 5 dni po zakończeniu antybiotykoterapii
- wymazy należy pobierać : w godzinach porannych, na czczo lub co najmniej 3 godziny  po posiłku, po przepłukaniu jamy ustnej przegotowaną wodą
- przed pobraniem wymazu nie należy : myć zębów  ( pasty do zębów zawierają związki antybakteryjne), płukać jamy ustnej płukankami i płynami, nie stosować tabletek do  ssania i preparatów o działaniu antybakteryjnym.

Szanowni  Pacjenci
Przestrzeganie instrukcji przygotowania się do badań laboratoryjnych ograniczy konieczność powtarzania badań i ilość błędów przedlaboratoryjnych spowodowanych nieodpowiednią jakością materiału biologicznego .

Dokładamy wszelkich starań aby wyniki badań laboratoryjnych wykonywanych w Laboratorium Analitycznym Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu były wiarygodne i powtarzalne. Do tego konieczna jest dobra współpraca pacjentów i odpowiednie przygotowanie się do badań.


 (-) Kierownik Laboratorium Analitycznego

Wirtualny spacer

Polityka prywatności