Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Laboratorium Analityczne

Kierownikiem Laboratorium jest dr n. farm. Barbara Mika. Laboratorium przygotowane jest do świadczenia usług zarówno z zakresu podstawowych badań analitycznych jak i wysoko specjalistycznej diagnostyki laboratoryjnej. Dzięki wyposażeniu w nowoczesny sprzęt diagnostyczny w Laboratorium wykonuje się analizy w zakresie:

 • Analityki ogólnej – badanie moczu, kału, płynu mózgowo – rdzeniowego

 • Hematologii – badanie morfologiczne krwi, szpiku

 • Koagulologii – diagnostyka hemostazy, badania czynników krzepnięcia, białka S, białka C

 • Immunodiagnostyki – oznaczanie hormonów tarczycy, przysadki mózgowej, markerów nowotworowych, białek specyficznych

 • Wirusologii – oznaczanie markerów wirusowego zapalenia wątroby, różyczki, cytomegalii, HIV, toxoplazmy, boreliozy

 • Biochemii – diagnostyka chorób wątroby, trzustki, nerek, gospodarki wodno – elektrolitowej

 • Bakteriologii – wszystkie posiewy z szybką identyfikacją i MIC

 • Serologii – ASO, odczyn Walera – Rossego, CRP, czynnik reumatoidalny

 • Badania molekularne (Clostridium diff., Mycobacterium tub., wirusy grypy, HCV, HBV, Sars-Cov2)

 Zapewniamy najwyższą jakość badań laboratoryjnych, niską ich cenę, fachowe porady i konsultacje prowadzone przez Diagnostów Laboratoryjnych - specjalistów diagnostyki laboratoryjnej, analityki klinicznej i mikrobiologii.


 

Godziny przyjęć w Laboratorium Analitycznym

poniedziałek – piątek godz. 7:15 – 18:00,
z wyjątkiem noworodków, dzieci do lat 12 oraz osób z trudnym dostępem do żył,

których zapraszamy w godzinach 7:15- 14:00.

w soboty w godzinach 8:00 – 13:00
zapraszamy wyłącznie na badania odpłatne

(bez skierowania i ze skierowaniem z gabinetów prywatnych)

 
Informacja (w dni robocze w godzinach 11:00 - 14:00) 600 486 151

Emaillaboratorium@szpital.zam.pl

Przed pobraniem materiału do badań:

Pacjent (rodzic lub opiekun prawny) jest zobowiązany:

 • okazać dowód tożsamości z numerem PESEL

 • potwierdzić własnoręcznym, czytelnym podpisem zgodę na pobranie materiału biologicznego i wykonanie badań

 • tożsamość dzieci do 6 roku życia może potwierdzić rodzic lub opiekun składając ustne lub pisemne oświadczenie

Odbiór wyników badań:

1. W automatach do wydawania wyników badań znajdujących się w poczekalni Laboratorium Analitycznego, na podstawie dokumentu " Odbiór wyników badań " z unikalnym numerem zlecenia otrzymanego po zarejestrowaniu na badania laboratoryjne.

2. W Rejestracji Laboratorium Analitycznego po okazaniu dokumentu " Odbiór wyników badań".

3. Drogą elektroniczną po założeniu indywidualnego konta:

- na stronie internetowej www.szpitaljp2.zam.pl

- zakładka „pacjenci i odwiedzający”

- e – usługi

- utwórz nowe konto (po założeniu swojego konta należy je autoryzować w Laboratorium Analitycznym osobiście lub telefonicznie pod nr 84 6773782)

odbiór wyników:

- zalogować się na stronie Szpitala

- zakładka - świadczenia

- zakładka - badania

Istnieje możliwość dodania do swojego konta dziecka lub podopiecznego, co wymaga ponownej autoryzacji konta w Laboratorium.

 

Pacjenci uprzywilejowani do przyjmowania poza kolejnością:

 1. Kobiety w ciąży.

 2. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi.

 3. Zasłużeni Dawcy Przeszczepu.

 4. Inwalidzi wojenni i wojskowi.

 5. Kombatanci i osoby represjonowane.

 6. Osoby cywilne – ofiary działań wojennych.

 7. Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane  z powodów politycznych.

 8. Osoby deportowane do pracy przymusowej.

 9. Uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

 10. Osoby do 18 r.ż., u których stwierdzono nieodwracalne albo nieuleczalne choroby zagrażające życiu.

 11. Osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 12. Żołnierze zawodowi, żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową, żołnierze zastępczej służby wojskowej.

 13. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych.

 14. Pacjenci do chemioterapii i tomografii komputerowej.

 15. Pacjenci ze skierowaniem na doustny test tolerancji glukozy (krzywą cukrową).

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2021 r, poz. 1285).

2. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin : Za życiem” ( Dz. U. Z 2020 r, poz. 1329).

3. Ustawa z dnia 9 maja 2018 r o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności ( Dz. U. Z 2018 r , poz. 932).


INSTRUKCJE DLA PACJENTA-PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ ANALITYCZNYCH

        PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ  WYKONYWANYCH Z KRWI

 1.  Pora dnia:
  - rano w godzinach 7:00 – 10:00 , po nocnym odpoczynku;
  - warunek jest bezwzględny dla parametrów, które cechuje dobowy rytm wydzielania : żelazo, fosfor, elektrolity, kortyzol, aldosteron, ACTH, prolaktyna, FSH, LH, TSH, hormon wzrostu, PTH, testosteron, DHEA, erytropoetyna, 17-OH progesteron;
  - na pozostałe parametry dopuszcza się pobieranie krwi w innych godzinach co najmniej 3 godziny po ostatnim lekkim posiłku.

 2. Posiłek:
  - na czczo, czyli po 12- godzinnej przerwie w spożywaniu posiłków, optymalnie po ostatnim lekkim posiłku  spożytym przed godz. 18:00 poprzedniego dnia.
  W dniu poprzedzającym badanie należy należy stosować typową dla siebie dietę,unikać obfitych, tłustych posiłków , alkoholu i innych używek;
  - przed badaniem dopuszcza się wypicie niewielkiej ilości wody;
  - niemowlętom i małym dzieciom można podać lekki posiłek z wyjątkiem badania   glukozy;
  - wiele badań może być wykonywana w innym czasie , 2-3 godziny po lekkim posiłku, z wyjątkiem : glukozy, doustnego testu tolerancji glukozy, lipidogramu, doustnego testu tolerancji glukozy (krzywej cukrowej), insuliny, kwasu foliowego, fosforu, żelaza, peptydu C, do których bezwzględnie wymagany jest stan czczo.

 3. Inne czynniki
  - unikać wysiłku fizycznego – przed pobraniem krwi należy odpocząć przez ok. 15 minut
  - wskazane jest powstrzymanie się od intensywnego wysiłku fizycznego
    przez 48 godzin przed pobraniem krwi
  - unikać stresu
  - nie palić
  - jeżeli nie ma innych zaleceń lekarskich – leki przyjąć po zabiegu pobrania krwi (informacje o wpływie stosowanego leczenia powinien przekazać pacjentowi  lekarz)
  - do badania stężenia leków należy przygotować się zgodnie z zaleceniem lekarza, standardowo przed podaniem leku lub w szczycie jego wchłaniania.

 4. Przygotowanie do doustnego testu tolerancji glukozy (krzywej cukrowej)
  - ze skierowaniem od lekarza, na którym zapisano dawkę glukozy do obciążenia  i ilość oznaczeń
  - bezwzględnie stan na czczo,  należy zgłosić się do Laboratorium rano, do godziny 9:00, po nocnym odpoczynku

 5. - badanie trwa 1-2 godziny i wymaga spędzenia tego czasu w Poczekalni  
   Laboratorium, nie wolno w tym czasie spożywać posiłków, palić, pić
   płynów, spacerować
  - po pierwszym pobraniu krwi w stanie na czczo, pacjent wypija roztwór glukozy (50g lub 75 g w 200 ml wody) i po 1 i/lub 2 godzinach zgłasza się na kolejne   pobrania krwi.

 6. Przygotowanie do badania wydzielania prolaktyny po metoclopramidzie
  - w godzinach porannych pacjent zgłasza się ze skierowaniem od lekarza i   wykupionym w aptece lekiem (metoclopramid MTC)
  -  po pierwszym pobraniu krwi,  pacjent przyjmuje zaleconą przez lekarza dawkę leku i po 1 i/lub 2 godzinach zgłasza się na kolejne pobrania krwi
  w czasie trwania testu nie należy podejmować aktywności fizycznej
  - kolejne badania prolaktyny należy wykonywać o tej samej porze dnia.


    PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ  MOCZU

1. Przygotowanie moczu do analizy ogólnej, posiewu
 - przynajmniej na 24 godziny przed badaniem powstrzymać się od stosunków 
   płciowych
- umyć okolice intymne wodą, nie stosować mydła ani  środków odkażających
- pobrać pierwszą poranną porcję moczu ze środkowego strumienia
- unikać kontaktu moczu z okolicami płciowymi i dłońmi
- należy używać jednorazowych pojemników na mocz zakupionych w aptece, do badania na posiew  bezwzględnie sterylnych
- u noworodków i dzieci stosuje się woreczki z taśmą klejącą przyklejane do okolic
   intymnych ( po ich uprzednim  umyciu), napełnione moczem i zaklejone należy umieścić w pojemniku na mocz
- badania nie wykonuje się u kobiet w czasie menstruacji
- jak najszybciej, nie później niż po 2 godzinach dostarczyć mocz do Laboratorium
- pojemniki na mocz należy opisać danymi pacjenta (imię, nazwisko, PESEL lub
   data urodzenia) na brzegach pojemnika (nie na nakrętce)
2.  Przygotowanie dobowej zbiórki moczu (DZM)
 - przygotować czysty, suchy i szczelnie zamykany pojemnik 2-3 l
- zbiórkę rozpocząć rano, po nocnym odpoczynku
- pierwszą poranną porcję moczu oddać do toalety i zanotować czas rozpoczęcia
   zbiórki
- drugą i wszystkie kolejne porcje moczu należy w całości zbierać do
   przygotowanego  pojemnika
-  pojemnik należy przechowywać szczelnie zamknięty w chłodnym i ciemnym
    miejscu
-  przed każdym oddaniem  moczu należy dokłądnie umyć okolice intymne
-  po 24 godzinach – rano następnego dnia należy oddać pierwszą poranną porcję moczu do pojemnika na  mocz i zakończyć zbiórkę
- zebrany mocz dokładnie wymieszać i zmierzyć objętość, odlać 30-50 ml moczu
do standardowego pojemnika na mocz, który należy opisać danymi pacjenta
  (imię, nazwisko, nr PESEL lub data urodzenia) oraz wpisać całkowitą objętość
 zebranego moczu
- mocz dostarczyć do Laboratorium w możliwie najkrótszym czasie, nie później
 niż  po 2 godzinach.

         Zalecenia specjalne:
oznaczenie kwasu wanilinomigdałowego (VMA) wymaga eliminacji  z diety 3 dni przed zbiórką moczu bananów, wanilii, czekolady, kawy, herbaty, odstawienia leków zawierających nitrofurantoinę (p. reumatycznych), salicylany (polopiryna, aspiryna), oznaczenie porfobilinogenu i kwasu delta – aminolewulinowego należy bezwzględne zabezpieczyć mocz przed dostępem światła zbiórki moczu nie należy prowadzić 2-3 dni przed i po menstruacji oraz w czasie owulacji


       PRZYGOTOWANIE PRÓBKI KAŁU


na badanie obecności jaj pasożytów jelitowych, kalprotektyny, Clostridium diff., nosicielstwa SS, na posiewy
-  zakupić w aptece specjalny pojemnik na kał z łopatką (na posiewy – sterylny)
- za pomocą dołączonej do pojemnika łopatki pobrać z kilku miejsc stolca ok. ¼
       pojemności pojemnika
- kał nie może kontaktować się z moczem, wodą lub detergentem
- na badanie obecności jaj pasożytów jelitowych należy pobrać 3 próbki kału w
       odstępach 2-3 dniowych
- w przypadku zauważenia fragmentów pasożytów należy umieścić je w osobnym
       pojemniku z niewielką ilością wody
- na badanie w kierunku nosicielstwa SS należy pobrać 3 próbki przez kolejne 3
dni do sterylnego pojemnika
- pojemnik opisać danymi pacjenta (imię, nazwisko, nr PESEL lub data urodzenia) oraz datą pobrania kału i umieścić w foliowym woreczu
- próbkę dostarczyć do Laboratorium w ciągu 2-3 godzin
- dopuszcza się przechowywanie próbki w lodówce do 24 godzin


 

      PRZYGOTOWANIE DO WYMAZU Z NOSA, GARDŁA, Z JAMY USTNEJ:


- wymazy należy pobierać na początku zakażenia, bez stosowania antybiotyków
lub co najmniej 7 dni po zakończeniu antybiotykoterapii
- wymazy należy pobierać: w godzinach porannych, na czczo lub co najmniej 3 godziny  po posiłku, po przepłukaniu jamy ustnej przegotowaną wodą
- przed pobraniem wymazu nie należy: myć zębów (pasty do zębów zawierają związki antybakteryjne), płukać jamy ustnej płukankami i płynami, nie stosować tabletek do ssania i preparatów o działaniu antybakteryjnym.

Szanowni  Pacjenci
Przestrzeganie instrukcji przygotowania się do badań laboratoryjnych ograniczy konieczność powtarzania badań i ilość błędów przedlaboratoryjnych spowodowanych nieodpowiednią jakością materiału biologicznego.

Dokładamy wszelkich starań aby wyniki badań laboratoryjnych wykonywanych w Laboratorium Analitycznym Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu były wiarygodne i powtarzalne. Do tego konieczna jest dobra współpraca pacjentów i odpowiednie przygotowanie się do badań.


 (-) Kierownik Laboratorium Analitycznego

Wirtualny spacer

Polityka prywatności