Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Nabór do programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Miasto Zamość realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Ze wsparcia w ramach Programu mogą skorzystać mieszkańcy Miasta Zamość w wieku 65 lat i więcej.

Program składa się z dwóch modułów:

 • Moduł I Codzienna pomoc osobom potrzebującym wsparcia - Jesteś seniorem i potrzebujesz wsparcia w codziennych czynnościach polegających m.in. na pomocy w zrobieniu zakupów, w załatwieniu podstawowych spraw urzędowych, w umówieniu wizyt lekarskich lub dostarczeniu ciepłych posiłków - Zgłoszenia do Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu pod nr tel. 451 177 976 lub przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11

 • Moduł II Opieka na odległość - W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej może zostać udzielona pomoc w postaci teleopieki na odległość przy wykorzystaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:
  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

Do Modułu II można zgłosić się do 30 kwietnia 2022 r. wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej lub na stronach internetowych Miasta Zamość i Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

Szczegółowe informacje pod nr tel.  451 177 974, 451 177 975

 

Powrót do listy

Polityka prywatności