Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia chirurgiczna

1. Lokalizacja:  Budynek „D”  piętro „0”  pokój nr 52


2. Harmonogram pracy lekarzy (pokój 52):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. med. Jan Adamczyk   825-1200      
lek. med. Beata Gwoździak       830-1200  
dr.n. med. Zbigniew Waga     1200-1500    
lek. med. Jerzy Pukaluk   1200-1500      
lek. med. Krzysztof Siejczuk     830-1200    
lek. med. Andrzej Traczyk         830-1200
dr n. med. Tomasz Romanowicz        

1200-1500
Konsultacje

lek. med. Anna Marzec 1200-1500        
lek. med. Marek Siemczyk       1200-1500  
lek. med. Zbigniew Żołyński 800-1200        
lek. med.  Marek Mokrzecki         1200-1500

Lekarz dyżurny wg harmonogramu czwartek 1500-1800


3. Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
4. Miejsce rejestracji: Rejestracja Główna
5. Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności