Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia hematologiczna

1. Lokalizacja:  Budynek „D”  piętro „I”  pokój nr 146


2. Harmonogram pracy lekarzy (pokój 146):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
dr n. med. Joanna Wszoła-Kleinrok

1505-1900

       
dr n. med. Artur Paterski     1000-1200

900-1200

pok. 146 i piętro

 


3. Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
4. Miejsce rejestracji: Rejestracja Główna
5. Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności