Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Konkurs ofert

Termin składania ofert
Data ogłoszenia
Opis przedmiotu zamówienia
Aktualny status
(data rozstrzygnięcia)
20.06.2018
14.06.2018
trwa
30.04.2018
24.04.2018
rozstrzygnięte
30.04.2018
11.04.2018
09.04.2018
rozstrzygnięte
11.04.2018
20.03.2018
15.03.2018
rozstrzygnięte
23.03.2018
14.03.2018
rozstrzygnięte

Polityka prywatności