Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Konkurs ofert

Termin składania ofert
Data ogłoszenia
Opis przedmiotu zamówienia
Aktualny status
(data rozstrzygnięcia)
16.10.2018
10.10.2018
rozstrzygnięte
16.10.2018
28.09.2018
25.09.2018
rozstrzygnięte
28.09.2018
25.09.2018
rozstrzygnięte
04.10.2018
19.09.2018
19.09.2018
rozstrzygnięte
20.09.2018
06.07.2018
29.06.2018
rozstrzygnięte
06.07.2018

Polityka prywatności