Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Konkurs ofert

Termin składania ofert
Data ogłoszenia
Opis przedmiotu zamówienia
Aktualny status
(data rozstrzygnięcia)
23.08.2019
02.08.2019
Badania laboratoryjne

DO.334.33.2019

rozstrzygnięte
26.08.2019
05.07.2019
21.06.2019
rozstrzygnięte
05.07.2019
09.04.2019
28.03.2019
rozstrzygnięte
10.04.2019
26.03.2019
14.03.2019
unieważnione
15.02.2019
04.02.2019
rozstrzygnięte
18.02.2019

Polityka prywatności