Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Zamówienia aktualne

Termin składania ofert
Data ogłoszenia
Opis przedmiotu zamówienia
Aktualny status
(data rozstrzygnięcia)
05.11.2019
23.10.2019
trwa
21.11.2019
21.10.2019
trwa
04.11.2019
21.10.2019
Dostawa respiratorów

AG.ZP.3320.74.19

trwa
21.10.2019
07.10.2019
trwa
15.10.2019
03.10.2019
trwa
17.10.2019
03.10.2019
trwa
14.10.2019
25.09.2019
trwa
12.09.2019
04.09.2019
rozstrzygnięte
02.10.2019
12.09.2019
30.07.2019
trwa
19.08.2019
25.07.2019
trwa
21.08.2019
11.07.2019
rozstrzygnięte
10.09.2019
06.08.2019
02.07.2019
rozstrzygnięte
02.09.2019
19.07.2019
19.06.2019
rozstrzygnięte
28.08.2019

Polityka prywatności