Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Zamówienia aktualne

Termin składania ofert
Data ogłoszenia
Opis przedmiotu zamówienia
Aktualny status
(data rozstrzygnięcia)
26.10.2018
18.10.2018
trwa
27.11.2018
17.10.2018
trwa
18.10.2018
10.10.2018
trwa
12.10.2018
04.10.2018
trwa
16.10.2018
10.09.2018
trwa
13.09.2018
03.09.2018
rozstrzygnięte
05.10.2018
25.10.2018
30.08.2018
trwa
10.09.2018
30.08.2018
rozstrzygnięte
28.09.2018
15.10.2018
21.08.2018
trwa
14.08.2018
03.08.2018
rozstrzygnięte
12.09.2018
03.09.2018
27.07.2018
trwa
10.08.2018
26.07.2018
rozstrzygnięte
06.09.2018

Polityka prywatności