Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dzierżawa i sprzedaż

Termin składania ofert
Data ogłoszenia
Opis przedmiotu zamówienia
Aktualny status
(data rozstrzygnięcia)
26.10.2018
18.10.2018
rozstrzygnięte
29.10.2018
24.08.2018
14.08.2018
rozstrzygnięte
24.08.2018
23.04.2018
16.04.2018
rozstrzygnięte
23.04.2018
10.04.2018
29.03.2018
rozstrzygnięte
16.04.2018
14.03.2018
09.03.2018
rozstrzygnięte
14.03.2018
02.03.2018
23.02.2018
rozstrzygnięte
12.03.2018
26.01.2018
15.01.2018
rozstrzygnięte
31.01.2018
25.01.2018
15.01.2018
unieważnione
28.12.2017
13.12.2017
rozstrzygnięte
09.01.2018
08.09.2017
01.09.2017
rozstrzygnięte
22.09.2017
02.08.2017
27.07.2017
unieważnione
03.08.2017
25.07.2017
rozstrzygnięte
10.08.2017
17.07.2017
12.07.2017
unieważnione
07.07.2017
30.06.2017
unieważnione
07.07.2017
20.06.2017
unieważnione
14.03.2017
08.03.2017
rozstrzygnięte
14.03.2017
31.08.2016
24.08.2016
rozstrzygnięte
08.09.2016

Polityka prywatności