Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dzierżawa i sprzedaż

Termin składania ofert
Data ogłoszenia
Opis przedmiotu zamówienia
Aktualny status
(data rozstrzygnięcia)
27.06.2017
20.06.2017
trwa
-
15.03.2017
trwa
14.03.2017
08.03.2017
rozstrzygnięte
14.03.2017
31.08.2016
24.08.2016
rozstrzygnięte
08.09.2016
22.03.2016
07.03.2016
rozstrzygnięte
22.03.2016
22.12.2015
11.12.2015
rozstrzygnięte
30.07.2015
24.07.2015
rozstrzygnięte
31.07.2015
24.04.2015
15.04.2015
unieważnione

Polityka prywatności