Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dyrekcja

Dyrektor Szpitala

lek. med. Andrzej Mielcarek

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. med. Marek Lipiec

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Bernarda Petryk

Główny Księgowy

mgr Andrzej Gryn

Naczelna Pielęgniarka

mgr Teresa Wawryca-Kordulska

Wyszukaj lekarza

Polityka prywatności