Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Rzecznik pacjenta

W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w dniu 2 listopada 2009 roku został powołany Rzecznik Pacjenta.

Jednocześnie zmieniła się nazwa tej funkcji. W miejsce dotychczasowego Rzecznika Praw Pacjenta powołanego w naszym szpitalu po raz pierwszy w dniu 12 sierpnia 2004 roku, wstępuje Rzecznik Pacjenta. Zmiana ta jest podyktowana zmianą stanu prawnego i powołaniu na mocy ustawy Rzecznika Praw Pacjenta.

Do zadań rzecznika należy: nadzór nad przestrzeganiem w szpitalu praw pacjentów, przyjmowanie skarg i pytań pacjentów oraz udzielanie nań odpowiedzi, podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach naruszenia praw pacjentów, monitoring przestrzegania praw pacjentów, współpraca w zakresie przestrzegania praw pacjentów z Radą Społeczną, dyrekcją, ordynatorami i kierownikami jednostek szpitala oraz rzecznikami odpowiedzialności zawodowej Izby Lekarskiej, Izby Pielęgniarek i Położnych i Rzecznikiem Praw Pacjenta w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Raz na kwartał rzecznik przygotowuje informację o przestrzeganiu praw pacjentów dla dyrekcji szpitala, a raz w roku taką informację sporządza dla Rady Społecznej Szpitala im. Papieża Jana Pawła II.

Powołanie Rzecznika Pacjentów nie wynika z jakichkolwiek przepisów, które nakładałyby na szpital obowiązek posiadania takiego rzecznika, jest natomiast wyrazem stałej dbałości o pacjentów i poziom świadczonych usług medycznych.

Rzecznik Pacjenta Pani Anna Piskor przyjmuje pacjentów w pokoju nr: 224 (II piętro), można z nim również kontaktować się telefonicznie pod zamojskim numerem: 84 677 33 23.

Polityka prywatności