Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia ginekologiczna

1. Lokalizacja:  Budynek „D”  piętro „0”  pokój nr 55, 59, 60


2. Harmonogram pracy lekarzy (pokój 55):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. med. Marek Adamczyk 1200-1500        
lek. med. Małgorzata Koman 830-1200        
lek. med. Marek Lipiec     830-1100    
lek. med. Andrzej Mielcarek   1600-1700      
dr n. med. Stanisław Słupczyński   1100-1500      
lek. med. Tomasz Tarajko     1100-1500    
lek. med. Jolanta Węgrzyn         1100-1330
lek. med. Anna Sikora       1200-1330  
lek. med. Marek Borowicz   830-1100      


Harmonogram pracy lekarzy (pokój 59):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. med. Waldemar Dziki   1200-1500   1200-1500  


Harmonogram pracy lekarzy (pokój 60):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. med. Waldemar Dziki     830-1000    
lek. med. Stanisław Fedorowicz   1100-1500      
lek. med. Barbara Frydecka 1025-1800        
lek. med. Kazimierz Futyma         830-1100
lek. med. Zofia Jezierska       1000-1500  
lek. med. Andrzej Ratoń     1000-1500    
lek. med. Rafał Gontarz         1100-1500
lek. med. Sandra Sałek 830-1030        


3. Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: NIE
4. Miejsce rejestracji: Poradnia Ginekologiczna, tel. 84 677 32 17
5. Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności