Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia neurologiczna i leczenia padaczki

1. Lokalizacja:  Budynek „B”  piętro „II”  pokój nr 342

2. Harmonogram pracy lekarzy (pokój 342, 339):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
dr n. med. Małgorzata Bulak-Mazurek       1030-1500  
lek. med. Waldemar Frąk         1030-1500
lek. med. Iwona Łyp   1030-1500      
lek. med. Beata Szajnoga     1000-1430    
dr n. med. Ewa Wierzchowska-Cioch   1000-1500      
lek. med. Magdalena Piwowarska         1030-1500
lek. med. Michał Feja 900-1330        
lek. med. Lech Jan Zając       900-1330  
lek. med. Kajetan Mazurek     1030-1500    
lek. med. Katrzyna Gwóźdź     nie przyjmuje do odwołania    
lek. med. Elżbieta Buczek 1030-1500        
lek. med. Milena Mazur     nie przyjmuje do odwołania    
lekarz dyżurny z oddziału         1500-1800


3. Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
4. Miejsce rejestracji: Rejestracja Główna
5. Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności