Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia geriatryczna

1. Lokalizacja:  Budynek „D”  piętro „I”  pokój nr 125
  Budynek „B”  piętro „II”  pokój nr 338


2. Harmonogram pracy lekarzy (pokój 125):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. med. Hanna Michałkiwicz 800-1200  

1230-1830

pokój nr 112

755-1200
1100-1200
(pok. 59)

 
lek. med. Agnieszka Sawicka     1030-1130    
Prof. dr hab. med. Krzysztof Marczewski   1145-1200
konsultacja
V piętro
  1145-1200
konsultacja
V piętro
 
lek. med. Łukasz Ostasz      

1400-1500

(pok.146
I piętro)

 


Harmonogram pracy lekarzy (pokój 338):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. med. Małgorzata Gąsiorek     1000-1100    


3. Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
4. Miejsce rejestracji: Rejestracja Główna
5. Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności