Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia gastroenterologiczna

1. Lokalizacja:  Budynek „D”  piętro „I”  pokój nr 125


2. Harmonogram pracy lekarzy (pokój 125):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. med. Jolanta Chodacka-Tukiendorf 1200-1400   900-1130    
lek. med. Krzysztof Olszewski   930-1335      
lek. med. Ryszard Domański         730-1330
lek. med. Katarzyna Wójcik 1400-1800     1400-1500  


3. Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
4. Miejsce rejestracji: Rejestracja Główna
5. Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności