Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia ortoptyczna

  1. Lokalizacja:  Budynek „D”  piętro „I”  pokój nr 111
  2. Harmonogram pracy: Gabinet czynny codziennie w godz. 800-1535
  3. Ćwiczenia prowadzi dyplomowana ortoptystka Wiesława Wójcik
  4. Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
  5. Miejsce rejestracji: pok. 111, tel. 84 677 3241
  6. Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności