Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia reumatologiczna

1. Lokalizacja:  Budynek „D”  piętro „I”  pokój nr 125, 127

2. Harmonogram pracy lekarzy (pokój 127):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. med. Alina Godzisz 1025-1800 725-1500 725-1500 725-1500 725-1500


Harmonogram pracy lekarzy (pokój 125):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. med. Anna Marchwiany

800-1000

(pokój 339
II piętro)

       
lek. med. Maria Rybak      

1200-1400

(pokój 146
I piętro)

 
lek. med. Edyta Fedczyszyn   815-915      


3. Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
4. Miejsce rejestracji: Rejestracja Główna
5. Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności