Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia kardiolgiczna

1. Lokalizacja:  Budynek „D”  piętro „I”  pokój nr 113, 121, 122, 124


2. Harmonogram pracy lekarzy (pokój 113) - PORADNIA KARDIOLOGICZNA:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. med. Dorota Nowosielecka 800-930        
lek. med. Piotr Basiński     1130-1400    
lek. med. Agata Czarnopyś-Sitarz         1405-1505
lek. med. Małgorzata Gosk   730-830      
lek. med. Andrzej Martyna     1505-1535    


Harmonogram pracy lekarzy (pokój 113)- PORADNIA LECZENIA NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. med. Dorota Nowosielecka 730-800        
lek. med. Małgorzata Gosk   830-900      
lek. med. Piotr Basiński     1400-1515    


Harmonogram pracy lekarzy (pokój 121) - PORADNIA KARDIOLOGICZNA:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
dr n. med. Paweł Dąbrowski     730-900    
lek. med. Grażyna Prokop-Lewicka       1305-1435  
lek. med. Daniel Płaczkiewicz 1305-1435        
lek. med. Tomasz Kudyk   1505-1535      
lek. med. Elżbieta Rudnik   1405-1505      
lek. med. Wojciech Wróbel 730-800        
lek. med. Danuta Socha         1315-1435


Harmonogram pracy lekarzy (pokój 121) - PORADNIA LECZENIA NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
dr n. med. Paweł Dąbrowski     900-915    
lek. med. Grażyna Prokop-Lewicka       1435-1505  
lek. med. Daniel Płaczkiewicz 1435-1505        
lek. med. Tomasz Kudyk   1535-1545      
lek. med. Elżbieta Rudnik   1505-1515      
lek. med. Danuta Socha         1435-1530
lek. med. Wojciech Wróbel 800-900        


Harmonogram pracy lekarzy (pokój 122) - PORADNIA KARDIOLOGICZNA:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok     1435-1505    
lek. med. Małgorzata Stefańczyk-Dzida         730-1130
lek. med. Piotr Rudnik     730-900    
lek. med. Janusz Poświatowski   1400-1445      
lek. med. Andrzej Gosk       800-900  
lek. med. Ewa Zaremba-Flis 800-1000        
lek. med. Anna Balawender   800-900      


Harmonogram pracy lekarzy (pokój 122) - PORADNIA LECZENIA NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. med. Małgorzata Stefańczyk-Dzida         1130-1235
lek. med. Janusz Poświatowski   1445-1505      
lek. med. Andrzej Gosk       730-800  
lek. med. Ewa Zaremba-Flis 730-800        


Harmonogram pracy lekarzy (pokój 124) - PORADNIA KARDIOLOGICZNA:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. med. Jacek Kwatuszewski 1315-1330        
lek. med. Tomasz Szymczyk 730-830        
lek. med. Anna Szczudłowska-Gałuszka     1505-1530    
lek. med. Jacek Dudek   800-830      
lek. med. Sebastian Raczkiewicz       830-950  
lek. med. Katarzyna Krzeczkowska         800-900
lek. med. Marek Puźniak     1505-1550    
lek. med. Matejszczak - Woś   1400-1500      


Harmonogram pracy lekarzy (pokój 124) - PORADNIA LECZENIA NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. med. Tomasz Szymczyk 830-840        
lek. med. Jacek Dudek   730-800      
lek. med. Sebastian Raczkiewicz       730-830  
lek. med. Katarzyna Krzeczkowska         730-800
lek. med. Marek Puźniak     1550-1600    


Uwaga: Po zarejestrowaniu do Poradni Kardiologicznej prosimy o wykonanie badania EKG w gab. 161

Godziny przyjęć lekarzy w Wojewódzkiej Przychodni Kardiologicznej bez diagnostyki kardiologicznej.

3. Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
4. Miejsce rejestracji: Rejestracja Kardiologiczna
5. Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności