Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Resocjalizacja w Szpitalu

Od prawie pół roku w naszym szpitalu pracują więźniowie z Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu. Skazani osadzeni w sąsiadujące ze szpitalem placówce penitencjarnej wykonują na rzecz szpitala bezpłatnie prace, które mają służyć ich resocjalizacji. Stało się to możliwe dzięki podpisaniu dyrekcję naszego szpitala i kierownictwo Zakładu Karnego w Zamościu umowy o współdziałaniu w zakresie resocjalizacji osób skazanych i ukaranych.
W szpitalu, w ramach prac publicznych, pracuje 14 więźniów, którzy nie wymagają nadzoru ze strony funkcjonariuszy Służby Więziennej. Sześciu z nich zajmuje się pracami porządkowymi w szpitalu i jego najbliższym otoczeniu oraz robotami remontowymi. Natomiast 8 pozostałych pracuje w szpitalnej pralni, gdzie obsługują magiel, tzw. tunel wykończeniowy oraz zajmują się rozsortowywaniem bielizny.
Jak dotychczas skazani sprawują się bez zarzutu; wspomagają swoją pracą szpital i jednocześnie się resocjalizują.

Jerzy Zarębski
Rzecznik Prasowy Szpitala

Powrót do listy

Polityka prywatności