Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

2018

100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

11.11.2018

Uroczyste obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości na Rynku Wielkim w Zamościu.

Informacja

09.11.2018

W związku z ustawą z  dnia 7 listopada 2018r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, informujemy, że w dniu 12 listopada 2018r. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu będą udzielane świadczenia szpitalne i świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.  

Rozbudowa Oddziału Kardiologicznego - foto

09.11.2018

Inwestycja rozbudowy Oddziału Kardiologicznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Rozbudowa systemu monitoringu

08.11.2018

W październiku zakończyła się realizacja etapu V rozbudowy systemu monitoringu która obejmuje instalację kamer wewnątrz obiektu Szpitala, głównie w holach na poszczególnych kondygnacjach prowadzących do jednostek medycznych. Monitoring ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa pacjentów, personelu oraz ochronę mienia.  

Modernizacja systemu odpylania

30.10.2018

Modernizacja systemu odpylania i odprowadzania spalin z kotła typu Erm 3,4-1,3 (2,95MW) zasilanego miałem węglowym w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Wartość przedsięwzięcia: 245 825,28 zł Wartość dofinansowania przedsięwzięcia z WFOŚiGW: 100 000,00 zł  

800 zabiegów TLE w Zamościu bez zgonów proceduro-zależnych

26.10.2018

Sprawdziła się formuła organizacyjna przyjęta trzy lata temu w Samo- dzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Ośrodek zamojski jednym z największych (o ile nie największym) ośrodkiem TLE na świecie.

Dzień Aptekarza

19.10.2018

17 października br w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu odbyły się uroczystości patronackie ku czci św. Łukasza i obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza.

Polityka prywatności