Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

2018

Rehabilitacja dla pacjenta

09.08.2018

Ordynatorem Oddziału Rehabilitacji jest  dr n. med. Krzysztof Mataczyński.  

Zakład Rehabilitacji

07.08.2018

Modernizacja Zakładu Rehabilitacji.

Dobudowa budynku trzykondygnacyjnego z podpiwniczeniem do bloku "A" wraz z przeprowadzeniem robót remontowo-budowlanych na I piętrze w Bloku "A" dla Oddziału Kardiologicznego

18.07.2018

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu uzyskał dofinansowanie na realizacje projektu pn.: Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo - budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny”, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,  Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Umowa o dofinansowanie  projektu została podpisana w dniu 29.12.2017 roku  pomiędzy liderem projektu a Województwem Lubelskim.

prof. dr hab. Krzysztof Marczewski honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

29.06.2018

Ordynator oddziału Nefrologii, Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.

Oddawali krew i rozmawiali o transplantacji u Norwida!

18.06.2018

W dniu 8 czerwca br. nauczyciele i uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Zamościu wspólnie z Centrum Krwiodawstwa zorganizowało akcję honorowego oddawania krwi.

Polityka prywatności