Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

2017

Remont estakady

07.08.2017

Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Wszystko dla życia

28.07.2017

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe  (LPR) jest instytucją ratownictwa medycznego w polskim systemie ochrony zdrowia, która świadczy usługi w ramach lotniczego transportu sanitarnego.   

Problemy stymulacji jako rosnący problem kliniczny

19.07.2017

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Powikłania stymulacji -dr Łukasz Tułecki.

Problemy stymulacji jako rosnący problem kliniczny

11.07.2017

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Powikłania stymulacji - Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski.  

Powikłania stymulacji

03.07.2017

Rozpoczęcie konferencji szkoleniowej dla elektrokardiologów echokardiografistów i kardiochirurgów oraz dla lekarzy rodzinnych i innych specjalności oraz pielęgniarek, w tym pielęgniarek środowiskowych.  

Powikłania stymulacji

02.07.2017

Konferencja prasowa.

Rozpoczął się remont estakady

18.06.2017

Remont estakady podjazdu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Polityka prywatności