Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

2005

Pasterka

Spotkanie opłatkowe

Z udziałem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jana Śrutwy, Przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala Arkadiusz Bratkowskiego, Przewodniczącego Komisji Zdrowia Sejmiku Województwa Lubelskiego Stanisława Misztala w naszym szpitalu odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe.

Ranking "WPROST"

Pięć oddziałów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu: kardiologia, okulistyka, laryngologia, ginekologia i urologia zostało sklasyfikowanych w rankingu tygodnik „Wprost” zatytułowanego „Najlepsze szpitale”.

Jubileusz Oddziału Neurologii

Oddział Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu naszego szpitala obchodzi w listopadzie tego roku 10 rocznicę uruchomienia oddziału. Z tej okazji 19 listopada odbyły się rocznicowe uroczystości.

Czas to życie

W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 15 listopada br. nastąpiło oficjalne uruchomienie systemu telemedycyny mającego zastosowanie w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych.

Święto Niepodległości

Na Rynku Wielkim w Zamościu 11 listopada odbyły się uroczystości 87 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestniczył w nich poczet sztandarowy i przedstawiciele dyrekcji naszego szpitala.

Profesor w Brukseli

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Marczewski – Ordynator Oddziału Wewnętrznego z Nefrologią Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu został powołany przez Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jose Barroso w skład Europejskiej Grupy Etycznej ds. Nauki i Nowych Technologii (EGE).

Polityka prywatności