Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa preparatów dezynfekcyjnych

(LAP .6150-U/10/.........../2017)

Data ogłoszenia: 13.12.2017

Termin składania ofert: 03.01.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 12.01.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zaproszenie LAP 10
Załącznik nr1 LAP 10
Załącznik nr1 LAP 10
Załącznik nr 2 LAP 10
Załącznik nr 2 LAP 10
Umowa-wzór
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
18.12.2017. Odpowiedzi na pytania
18.12.2017. Załącznik nr 2 LAP 10 popr.
18.12.2017. Załącznik nr 2 LAP 10 popr.
17.01.2018. inf.o wyborze najkorz.oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności