Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa agregatu chłodniczego

(AG.Z. 2150.36.2a.2018)

Data ogłoszenia: 10.05.2018

Termin składania ofert: 16.05.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 28.05.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
29.05.2018. Informacja o wyborze oferty na dostawę agregatu chłodniczego do mroźni
Powrót do listy

Polityka prywatności