Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa agregatu chłodniczego

(AG.Z. 2150.36.2a.2018)

Data ogłoszenia: 10.05.2018

Termin składania ofert: 16.05.2018

Aktualny status: trwa

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Powrót do listy

Polityka prywatności