Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa artykułów do utrzymania czystości i worków foliowych.

(AG.Z.2150.46.12.2018)

Data ogłoszenia: 27.04.2018

Termin składania ofert: 11.05.2018

Aktualny status: trwa

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Powrót do listy

Polityka prywatności