Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa teczek na historię choroby.

(AG.Z.2150.44.3A.2018)

Data ogłoszenia: 12.04.2018

Termin składania ofert: 20.04.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 08.05.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
08.05.2018. Informacja o wyborze oferty na dostawę teczek na historię choroby
Powrót do listy

Polityka prywatności