Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa foteli ginekologicznych

(AG.Z.2150.19.1.2018)

Data ogłoszenia: 08.03.2018

Termin składania ofert: 20.03.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 23.03.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
13.03.2018. Odpowiedzi na pytania na dostawę foteli ginekologicznych
15.03.2018. Odpowiedzi na pytania 2 na dostawę foteli ginekologicznych
15.03.2018. Odpowiedzi na pytania 3 na dostawę foteli ginekologicznych
28.03.2018. Informacja o wyborze oferty na dostawę foteli ginekologicznych
Powrót do listy

Polityka prywatności