Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa igieł mammotomicznych

(AG.Z.2150.6.1.2018)

Data ogłoszenia: 22.02.2018

Termin składania ofert: 27.02.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 28.03.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
05.03.2018. Informacja o wyborze oferty na dostawę igieł do biopsji do aparatu mammotome
Powrót do listy

Polityka prywatności