Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawę bielizny operacyjnej jednorazowego użytku

(AG.Z.2150.44.1.2018)

Data ogłoszenia: 21.02.2018

Termin składania ofert: 28.02.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 23.03.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
23.02.2018. odpowiedzi na pytania
26.02.2018. odpowiedzi na pytania 2
26.02.2018. odpowiedzi na pytania 3
26.02.2018. odpowiedzi na pytania 4
26.02.2018. odpowiedzi na pytania 5
23.03.2018. informacja o wyborze oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności