Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa insuflatora CO2 do endoskopów.

(AG.Z.2150.49.2.2018)

Data ogłoszenia: 19.01.2018

Termin składania ofert: 31.01.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 19.02.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
24.01.2018. Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania ofert
25.01.2018. Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania ofert
19.02.2018. Informacja o wyborze oferty na dostawę insuflatora CO2
Powrót do listy

Polityka prywatności