Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa sprzętu do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych malformacji naczyń mózgowych

(AG.Z.2150.3.9.2017)

Data ogłoszenia: 06.12.2017

Termin składania ofert: 12.12.2017

Aktualny status: rozstrzygnięte

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
08.12.2017. odpowiedź na pytanie
15.12.2017. Informacja o wyborze oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności