Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa środków czystościowych (koncentraty)

(AG.Z.2150.35.1.2019)

Data ogłoszenia: 04.01.2019

Termin składania ofert: 15.01.2019

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 17.01.2019

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
10.01.2019. pytania, odpowiedzi - środki czystościowe (koncentraty)
11.01.2019. pytania, odpowiedzi II - środki czystościowe koncentraty
18.01.2019. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-koncentraty 2019
Powrót do listy

Polityka prywatności