Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Przebudowa rejestracji Zakładu Radiologii na I piętrze Bloku B w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

(AOR.R.334.249.2.18)

Data ogłoszenia: 24.12.2018

Termin składania ofert: 08.01.2019

Aktualny status: unieważnione

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 1.1
Załącznik nr 1.2
Załącznik nr 1.3
Załącznik nr 1.4
Załącznik nr 1.5
Załącznik nr 1.5a
Załącznik nr 1.5b
Załącznik nr 1.5c
Załącznik nr 1.6
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4.1
Załącznik nr 4.2
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
22.01.2019. unieważnienie postępowania 02
Powrót do listy

Polityka prywatności